Tiskomat.cz - kvalitní velkoplošný tisk

Reklamační řád

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Reklamaci je možné oznámit e-mailem nebo písemně do 3 dnů při poškození zásilky vlivem přepravy, v ostatních případech bez časového omezení. Zboží lze reklamovat dle stávajících platných právních norem.
Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena na faktuře doba delší a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Ke každé zásilce je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud kupující zboží neodebírá osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného prodlení podat písemnou zprávu na adresu prodávajícího.

Kontaktní údaje – uplatnění reklamace, záruční a pozáruční servis

Kontaktní osobou při řešení reklamací, záručního a pozáručního servisu je paní Gábina Kamírová
Tel.: 474 524 082 (pracovní dny 8:00 – 16:00 hod.)
E-mail: produkce@tiskomat.cz
Adresa: Zámecké náměstí 511/10, 415 01 Teplice, Česká republika

Kupující je povinen uvést číslo objednávky, co nejvýstižnější popis závad a prokázat uzavření kupní smlouvy (prostřednictvím faktury či dodacího listu).
Zákazník doručí reklamované zboží doporučeně (nikoliv na dobírku – dobírkové zásilky nebudou přebírány) na adresu prodávajícího, a to nejlépe některou z následujících dopravních firem, se kterými úzce spolupracujeme, aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou:

  • Česká pošta (služba Obchodní balík)
  • PPL
  • Toptrans


Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

  • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití
  • zboží bylo poškozeno při přepravě, pokud nebylo přepravováno některou z výše uvedených dopravních společností; škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí

Způsob vyřízení reklamace

Do 7 pracovních dnů (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) je prodávající povinen informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Reklamující bude informován formou elektronické pošty.

Prodávající vydá reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené přepravou zboží a nedodržením skladovacích podmínek. Na vady tohoto typu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Načítá se, čekejte prosím...