Tiskomat.cz - kvalitní velkoplošný tisk

Ochrana osobních informací

Uvědomujeme si důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. Na Úřadě pro ochranu osobních údajů jsme evidováni pod registračním číslem 00035104.

Při vyplňování formuláře (objednávka, kontaktní formulář) poskytujete své osobní údaje (jméno, adresu, telefon, e-mail) dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je součástí našich Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP). Souhlasem s VOP automaticky souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů naší společností.

Internetový obchod Tiskomat.cz zpracovává osobní údaje zaregistrovaných osob, jakožto i všechny údaje získané z formulářů, a to po dobu neurčitou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat.

Veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Načítá se, čekejte prosím...